co z tym coachingiem?

01

CZYM JEST COACHING?

To droga, która prowadzi w nieznane rejony Twojej świadomości. To odkrywanie siebie na nowo. To spostrzeganie w sobie nowych zasobów. To odnajdywanie swoich pasji i potencjału. To zmiana, która zaczyna się w środku, w Tobie, i prowadzi do niesamowitych efektów widocznych na zewnątrz. To proces w pełni zależny od Ciebie, którym możesz świadomie pokierować. To gdzie siebie widzisz?

„W coachingu chodzi o wspieranie ludzi i przedsiębiorstw w osiągnięciu tego, co jest ważne dla nich, bez mówienia im, co mają zrobić.”

Bardziej rozbudowana definicja według International Coach Federation, największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej coachów, brzmi:

„Profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coachowie pomagają ludziom poprawić ich osiągnięcia i podnosić ich jakość życia. Są oni nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na odkryciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności , które klient już posiada.”(www.coachfederation.org)

Coaching zajmuje się wspieraniem procesów planowania, odkrywania celów, odnajdywania zasobów, poszerzania wiedzy itp. Dzięki procesowi możesz osiągnąć cele szybciej, nazwać je, zmodyfikować, wyklarować…

02

CZYM COACHING NIE JEST

  • Doradztwem
  • Rozmową na temat wyników pracy
  • Negatywną informacją zwrotną
  • „Podwójną” wizytą sprzedażową, np. kierownika z przedstawicielem
  • Psychoterapią
  • Wyłącznie rozmową motywacyjną

03

JAK WYGLĄDA PROCES COACHINGOWY?

Proces coachingowy składa się z od 6 do 10  sesji. Za jego efektywność odpowiada kilka elementów. Głównym jest koncentracja na celu, jaki masz osiągnąć na koniec procesu. Temat ten jest określany podczas pierwszej sesji i stanowi rdzeń pracy na pojedynczych sesjach, które powinny być powiązane z tematem głównym procesu. Pomaga to w skupieniu się na realizacji celu. Bardzo ważnym elementem wpływającym na powodzenie procesu jest bycie odpowiedzialnym za realizację zadań pomiędzy sesjami.. Te działania powinny być wdrażane w rzeczywistości, aby miały moc sprawczą. Każda sesja powinna zakończyć się zobowiązaniem do działania, aby krok po kroku zbliżać się do celu. Kolejne sesje zaczyna się od omówienia zadania z poprzedniej.